Exte szprosy
Szprosy wykonane z PCW do wnętrza i na zewnątrz, kolor biały oraz różnorodne folie.